Metodik

På HundGlädje Hallstahammar använder vi oss av ras- och individanpassad hundträning med fokus på att belöna rätt beteende, villket stärker hundens självförtroende och kontakten mellan ägare och hund.

Vi arbetar med positiv förstärkning vid inlärning och förändring av hundens beteende. Det ger en bättre relation mellan hund och ägare, en hund som lyder med glädje samt långvariga resultat.

Vårt mål är att ge ökad kontakt, ett gott samarbete och en god relation mellan ägare och hund.

HundGlädje Hallstahammars instruktör Kornélia är H-märkt av Sveriges Hundföretagare och följer således deras policy i allt arbete med kunder och hundar.

Läs mer om Kornélia genom att klicka HÄR.

Sveriges Hundföretagare är en branschorganisation för hundverksamma som står för en värdegrund baserad på:

  1. Etiskt korrekt, evidensbaserad och vetenskapligt grundad hun­dträning och hundhållning där stor hänsyn tas till individuella förutsättningar och behov.
  2. Att vid alla former av kommunikation visa såväl respekt som ansvar och hänsyn gentemot ägare och hund.
  3. Att all undervisning och träning sker i en trygg atmosfär under gynnsamma förutsättningar.
  4. Att inkludera samtliga hundtyper, oavsett bakgrund, och frågeställn­ingar i verksamheten. Det primära ska vara att ha hunden och hundägarens bästa för ögonen. Om så erfordras är det därför viktigt att remittera vidare till annat H-märkt företag som har de erfarenheter/kunskaper som gagnar klienten.
  5. Att tystnadsplikt gäller i all kommunikation och information om och med våra klienter. Hundägare som kontaktar en medlem i Sveriges Hundföretagare ska kunna lita på att inget förtroende sviks genom exempelvis inlägg på sociala medier eller andra vägar.
  6. Vi håller god ton och visar hänsyn gentemot övriga medlem­mar och samarbetspartners. Och som medlem representerar du Sveriges Hundföretagare och vår gemensamma värdegr­und på hundområdet.
  7. Vi rekommenderar marknadsmässig prissättning och hederlig marknadsföring.

 

 

428124-391745504185923-601333473-n-2.jpg

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)